Vorige

Home

Volgende


Eelde, kerk vanuit het zuidwesten, 2005
De zuidgevel toont de rondbogige schipvensters naast de spitsbogige koorvensters. Ook de versmalling van het driezijdig gesloten koor valt hier goed waar te nemen.
Tussen het eerste en het tweede schipvenster vanuit het oosten is de moet van een oorspronkelijk smal, langwerpig spitsboogvenster zichtbaar. Een dergelijk exemplaar bevindt zich op dezelfde hoogte ook in de noordgevel. Op grond van dit venstertype, maar ook vanwege het al eerder genoemde fries met elkaar doorsnijdende rondbogen concludeert Steensma dat het gebouw uit de 14e eeuw zal stammen.1 Ozinga daarentegen dateert de kerk in de tweede helft van de 13e eeuw. 2
De toegangsdeur in de zuidgevel van het koor diende aanvankelijk mogelijk als toegang tot de begraafplaats rond de kerk. Later  werd hij gebruikt als toegang voor de kerkgangers die een bank in of bij het koor bezaten.3

Eelde, gedicht vroeg-gotisch venster- noordzijde, 2005


1. Steensma, 1977: 17 e.v.
2. Ozinga, 1944: 353.
3. Franck-Kuyten e.a., 1988: 10.