Vorige

Home

Volgende

Eelde, interieur naar het oosten, 2005
Schip en koor hebben witgepleisterde wanden. De koorwanden zijn bovendien voorzien van een hoge lambrisering. Het schip is overdekt door een gewelfd houten stucplafond met gipsornamenten dat blijkens het opschrift dateert uit 1875 (zie volgende pagina). Het koor heeft een houten plafond met een uit 1715 daterende beschildering in Loderwijk XIV-stijl, waarover later meer.
De scheiding tussen koor en schip wordt gevormd door een rondbogige triomfboog. De kansel staat tegen de zuidwand bij de triomfboog. In de liturgische ruimte voor de kansel staan avondmaalstafel en doopvont.
Tegen de oostwand van het koor bevindt zich een 17e eeuwse herenbank met op de overhuiving een wapenschild.1
Tegenover de kansel staan twee bankenblokken tegen de noordwand  geplaatst waarvan één met in het fraai gesneden opzetstuk een achtpuntige ster. Voorts is een 18e eeuwse uit twee delen samengevoegde herenbank met mooi houtsnijwerk in de overhuiving tegen de noordwand van het schip geplaatst.2
Het bankenmeubilair is bij de restauratie in 1973 vervangen door Oud-Hollandse stoelen met biezen zittingen, hetgeen een flexibeler gebruik van de zitplaatsen ten goede komt.3

1. Hilbrandie-Meijer, 1999: 193.
2. Offringa: 1973: 3.
3. Offringa, 1973: 3