Vorige

Home

Volgende


Eelde, twee herenbanken, 2005
In de hoek van het schip die gevormd wordt door triomfboog en noordwand staan twee herenbanken. Links een 17e eeuwse dubbele bank waarvan de uitstaande pilaren versierd zijn met het geteld-geld-motief, zoals we die ook aantreffen op de panelen van de kansel.  
Rechts een 17/18e eeuwse herenbank1 met gesneden opzetstuk. Het mogelijk afgehakte wapenschild is later voorzien van een achtpuntige ster. Het fraaie snijwerk van deze bank met gestileerde acanthusmotieven wordt toegeschreven aan de Groninger beeldsnijder Jan de Rijk (1661-1737/38) of één van zijn leerlingen.2 Hij maakte ook het snijwerk voor de schoorsteenmantel van het Nijsinghhuis te Eelde.3 De bank wordt door sommigen aangeduid als de Nijsinghbank4, ofschoon direct bewijs daarvoor tot op heden ontbreekt. 

Eelde, opzetstuk herenbank - detail 2005


1. Boneschansker e.a. (2003: 17) dateren deze bank als 17e eeuws, terwijl Hilbrandie-Meijer (1999: 193) 18e eeuws vermeldt.  
2. Boneschansker e.a., 2003: 17.
3. Veldman, 1995: nr 16 en 17.
4. Stenvert e.a., 2001: 105.