Vorige

Home

Volgende

Eelde, 18e eeuws doopvont, 2005
De smeedijzeren stander met koperen doopbekken, zoals die veel in het noorden van ons land voorkomt, dateert blijkens de inscriptie in de rand uit 1780. 

Onder: In 1980 werd een nieuw  doopvont gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Leo van den Bosch. Het handvat van de deksel kreeg de vorm van een duif, het symbool van de Heilige Geest. Op de zijden van het bekken zijn in reliŽf een viertal taferelen uit het verhaal van de Blindgeborene uit Johannes 9 afgebeeld.1 Rechtsonder is Johannes 9:6 afgebeeld: "en Hij legde hem het slijk op de ogen".

Eelde, 20e eeuws doopvont, 2005Eelde, Jezus legt de Blindgeborene het slijk op de ogen, 2005


1. Franck-Kuyten e.a., 1988: 8.