Vorige

Home

Volgende


Eelde, het Van Damorgel, 2005
Het orgel op de orgeltribune in het westen dateert uit 1907. Het werd gemaakt door de orgelbouwer P. van Dam uit Leeuwarden. De neo-gotische kas in ossenbloedrood toont op de torens pinakeltorentjes met kruisbloemen. De velden rond de  pijpenbundels zijn met spitsbogen versierd. In en op het middenfront zijn driepassen en vijfpassen verwerkt. Ook de panelen van de balustrade zijn versierd met neo-gotische motieven. 
Blijkens geschreven bronnen had Eelde al in 1563 een orgel. Bekend is dat de kerk in 1713 een nieuw orgel kreeg, vermoedelijk een Garrels/Radeker-orgel, dat in 1907 werd vervangen door het huidige Van Damorgel.1

Onder: Het orgelpositief van de fa. D.A. Flentrop ten behoeve van de cantorij dateert uit de 70-er jaren van de vorige eeuw .

Eelde, Flentrop koororgel, 2005


1. Boneschansker e.a., 2003: 18 e.v.
2. Boneschansker e.a., 2003: 19.