Vorige

Home

Volgende

Eelde, plafondschildering koor, 2005
De stenen overwelving van het koor werd in het begin van de 18e eeuw door een vlak houten plafond vervangen. In 1715 werd dit beschilderd. In het midden is een tafereel afgebeeld dat waarschijnlijk gebaseerd is op Psalm 141: 2 (zie volgende pagina). Aan de randen zijn de wapenschilden van de drie families die de schildering schonken, afgebeeld: aan de noordzijde het wapen Canter van Ter Borch (drie zilveren rozen op een ovaal blauw schild), aan de oostzijde het wapen Van Welvelde en Juckema van Oosterbroek (boven op blauw een gouden ster en beneden op rood een zilveren roos) en aan de zuidzijde dat van Nijsingh (drie zwarte wolfshaken).1 De schildering is uniek voor Drenthe.

Onder: Van boven naar beneden: het wapen Canter, het wapen Welvelde -Juckema en onder het wapen Nijsingh.


1. Boneschansker e.a., 2003: 11 e.v.