Vorige

Home

Volgende


Eelde, plafondschildering koor -  detail, 2005
Het middendeel  van de schildering op het koorgewelf bevat een allegorische voorstelling met als thema's: leven en dood, vreugde en rouw. Waarschijnlijk is het een uitbeelding van Psalm 141: 2: 'Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan. Het opheffen van mijn handen als avondoffer.'1 De allegorische figuur van het gebed, de zwevende vrouwenfiguur met opgeheven armen in het centrum van de afbeelding, draagt op haar rechterhand een rokende kom, als teken van het reukoffer en op haar linker- een open gebedenboek. Ze ontvangt van de neerdalende engel rechtsboven de krans der overwinning. De engel links op de achtergrond draagt het schild van het geloof en een palmtak als teken  van de overwinning. De vrouw rechts op de voorgrond ligt geknield bij een reukvat waar zwarte rook uit opstijgt als symbool van de dood.2
De schildering wordt toegeschreven aan Hermannus Collenius (1650-1723). De huidige schildering is een getrouwe kopie uit 1875 van de hand van de Groninger schilder G.H. Tiddens. In het jaar 2000 is de schildering gerestaureerd.

1. Steensma, 1977: 19.
2. Boneschansker e.a., 2003: 11.