Vorige

Home

Volgende


Eelde, naamlijst van predikanten, 2005
De naamlijst van predikanten van de gemeente Eelde-Paterswolde hangt tegen de noordwand van het schip. De lijst vermeldt als laatste pastoor voor de Reformatie Bernardus Hammonii -  tot 1602. Zijn opvolger was Ds. J. de Bruine 1602-1612.

Onder: Op de noordwand van het schip is een wijdingskruis uit de voor-reformatorische periode zichtbaar. Deze kwam in 2000 tijdens de vernieuwing van het pleisterwerk te voorschijn.1  Bij de inwijding van een kerk of na renovatie werden, overeenkomstig het aantal apostelen, twaalf wijdingskruisen aangebracht op de plaatsen waar de muren door de bisschop of diens plaatsvervanger ter wijding werden gezalfd. 

Eelde, wijdingskruis, 2005


1. Boneschansker e.a., 2003: 19.