Vorige

Home

Volgende


Eelde, zandstenen grafzerk uit1545, 2005
Deze fraaie zandstenen grafzerk ligt onder de kansel. Het randschrif luidt: 'Anno domini 1545 storf vrou Eltike Sigers t(o der bor)rc des dinsedages voer karsmis de got genedic si'. In de hoeken staan familiewapens afgebeeld. Boven het wapen in het midden staat: 'Reint Sigers to der borc '. 1 Het familiewapen van de Ther Borchs toont een raaf met een kruisboog in zijn snavel. Als teken van rouw is de pees van de kruisboog hier gebroken.2


1. Steensma, 1977: 19.
2. Boneschansker e.a., 2003: 8.

e