Vorige

Home

Volgende

Havelte, kerk vanuit het zuiden, 2007
De Nederlandse hervormde kerk van Havelte is buiten de dorpskom gelegen op de voormalige markegrens tussen Havelte en Uffelte. Ze werd rond 1310 gesticht als dochterkerk van die te Steenwijk. DaarvÚÚr was op die plaats al een romaanse 'kapel' aanwezig.1 De kerk werd gewijd aan Johannes Evangelist.Thans draagt zij echter de naam Clemenskerk.* Mogelijk vanwege een vicarie gewijd aan Clemens en Catherina.1a
De waarschijnlijk in het begin van de 13e eeuw gebouwde romaanse bakstenen kerk werd in de loop van de 15e eeuw in gotische stijl verhoogd, voorzien van hoge spitsboogvensters en van een nieuw driezijdig gesloten koor.2
Het grondplan van de kerk is dat van een eenbeukig schip bestaande uit drie traveeŽn en een koor met een smalle, rechte koortravee en een driezijdige sluiting. Evenwijdig aan de noordzijde van de kerk is in 1993, als  zijbeukachtige uitbreiding, het multifunctionele centrum de Nije Wheeme tot stand gekomen.3 
De zware, vierkante westtoren daterend uit 1410 bestaat uit vier geledingen met aan de zuidzijde een zware traptoren. Hij wordt bekroond door een piramidedak. De toren wordt gerekend tot de Drentse torenfamilie, waarover later meer. 
De kerk werd gerestaureerd in de periode 1920-1926 onder begeleiding van architect H.M. Hulsbergen. 4

 * De H. Clemens was een gezel van de apostel Paulus en de derde opvolger van Petrus als paus Clemens I (92-101) in Rome. Volgens zijn vita stierf hij als martelaar door de verdrinkingsdood. Hij wordt voorgesteld als paus met een anker als attribuut.5 N.B. Het staat evenwel niet vast dat de kerk eertijds gewijd was aan de heilige Clemens. 

1. Van den Biesheuvel Schiffer, 1890: 113.
1a. Roemeling, 2013: 391.
2. Ozinga, 1944: 355; Steensma, 1977: 70.
3. Borsboom e.a., 2002: 8.
4. Stenvert e.a., 2001: 179.
5.  www.heiligen.net.   Zie ook: Timmers, 1978: 247 e.v. nr. 691.