Vorige

Home

Volgende

Havelte, koor vanuit het noordoosten, 2007
Het eind 15e eeuwse koor bestaat uit een smalle, rechte koortravee en een driezijdige koorsluiting. Het heeft hoge, gotische spitsboogvensters tussen eenmaal versneden steunberen. Rechtsonder op de afbeelding is nog juist een deel van de 20e eeuwse aanbouw te zien. De dakmoet van de toen afgebroken consistoriekamer is nog duidelijk zichtbaar. 

Onder: In het toegangspad naar de kooringang ligt een zogenaamd middeleeuws kerkhofrooster, ook wel duivelsrooster genoemd. Een ondiepe put werd bedekt met een rooster, vergelijkbaar met een hedendaags wildroosters. Zo'n rooster was bedoeld ter voorkoming van vernielingen op het kerkhof door loslopend vee, in het bijzonder door wroetende varkens. Al gauw kreeg het bij de Middeleeuwer (mede) als lading dat het moest voorkomen dat de duivel met zijn bokkenpoten het meestal omgrachte of ommuurde kerkterrein kon betreden. Zo ontstond de naam duivelsroosters. Ook aan de westzijde van de kerk, in het toegangspad naar de toreningang, ligt nog een dergelijk duivelsrooster.

Havelte, duivelsrooster, 2007