Vorige

Home

Volgende

Havelte, de toren vanuit het westen, 2007 
De kerktoren van Havelte dateert blijkens de inscriptie op de zandstenen latei boven de ingang uit 1410. Hij bestaat uit vier geledingen, met in elke geleding een slanke, hoge spitsboognis en heeft een breed gotisch venster boven de westingang. De westingang en dit tufstenen, gotische venster werden bij de restauratie hersteld. De bovenste torengeleding is voorzien van hoge spitsboognissen met galmgaten. Als bekroning heeft de toren een korte piramidespits. Aan de zuidzijde tegen de toren bevindt zich een zware traptoren met stenen wenteltrap. De nissen aan die kant zijn dan ook smal en missen de gebruikelijke middenstijl. 
De Havelter toren wordt gerekend tot de zogenaamde "Drentse torenfamilie". Gemeenschappelijk kenmerk voor deze torenfamilie is dat elke vrijliggende zijde van de tweede, de derde (en de vierde) geleding een hoge, diepe spitsboognis heeft, gedeeld door een middenstijl. De nissen in de bovenste geleding bevatten de galmgaten. De torenbekroningen zijn echter wel verschillend. Torens van het Drentse type treffen we, behalve in Havelte, ook aan in Beilen, Dwingeloo, Kolderveen, Oosterhesselen, Rolde, Ruinen en Ruinerwold. Ze zijn mogelijk toe te schrijven aan 'Johan die Wercmeyster' een welgestelde inwoner van Ruinen. Deze blijkt omstreeks 1380 te Ruinen gevestigd te zijn en was zeer waarschijnlijk architect.1

Onder: In de zandstenen latei boven de westingang staat de volgende inscriptie: int iaer ons here m cccc en x doe lag johan willems soen desen steen 

Havelte, latei westingang met inscriptie , 2007 

1. Janssen, 1983: 128 e.v. Zie ook: Boivin e.a., 1991: De bouwgeschiedenis.