Vorige

Home

Volgende

Havelte, interieur naar het oosten, 2007 
Het interieur van de Clemenskerk maakt een wat tweeslachtige indruk. De gevels zijn ontdaan van het pleisterwerk, terwijl schip en koor overdekt worden door witgepleisterde kruisribgewelven. De koorsluiting heeft een straalgewelf. De gewelfribben van koor en schip rusten op kraagstenen die de vorm hebben van maskerkopjes.
Het 15e eeuwse koor heeft grote, laaggeplaatste spitsboogvensters voorzien van zandstenen traceringen. Onder de vensters bevinden zich korfbogige nissen. Onder het centrale koorvenster is een herenbank, de zogenaamde Homansbank,  opgesteld. De kansel staat aan de zuidzijde bij de triomfboog. In de liturgische ruimte rond de kansel is de avondmaalstafel geplaatst. Ook bevinden zich daar  doopvont en lezenaar, alsmede een voormalige altaarsteen, maar hierover later meer. Het twee treden verhoogde koor is sinds de 60-er jaren van de vorige eeuw voorzien van Oud-Hollandse stoelen. Het doophek, de banken en twee van de vier herenbanken zijn toen, om meer liturgische ruimte te krijgen, verwijderd.1 Rond 1980 is ook de herenbank van de familie Meeuwes en Snoeken verwijderd. Het zitmeubilair in het schip bestaat uit eikenhouten banken aan noord- en zuidzijde gescheiden door een middenpad. Deze zijn in 1980-1982 aangeschaft ter vervanging van de aanwezige groengeschilderde grenen banken.2 Ze zijn afkomstig van een kerk in de regio Utrecht.3 De vloer is belegd met plavuizen.

1. Steensma, 1977: 71.
2. Borsboom e.a.,, 2002: 8.
3. Vriendelijke mededeling J. Mannes te Havelte.