Vorige

Home

Volgende

Havelte, interieur koor naar het oosten, 2007
In de noordoosthoek van het gotische koor bevindt zich de toegang tot de voormalige consistoriekamer, thans naar de aangebouwde multifunctionele ruimte de Nije Wheeme.
Het koor is ingericht met een herenbank, de zogenaamde Homansbank (zie volgende pagina).
In de korfbogige nis aan de zuidzijde ligt o.a. een bijzondere steen waarover later meer. Op de voorgrond, op de rand van koor en schip, staan avondmaalstafel en doopvont. Als zitmeubilair in het koor doen Oud-Hollandse stoelen met biezen zittingen dienst.

Onder: In de noordwand van de (voormalige) buitengevel van het koor bevindt zich ten oosten van het portaal een segmentbogige nis die wordt afgesloten door een deurtje. De functie van deze nis is onbekend. Ook in het interieur zijn ter plaatse geen sporen aanwezig die aanwijzingen dienaangaande opleveren. 

Havelte, nis in buitengevel noordwand koor, 2007