Vorige

Home

Volgende

Havelte, altaarmensa, 2007 
Aan de zuidzijde van het schip werd een op het kerkhof teruggevonden altaarsteen opgesteld. De steen is van rode zandsteen. Hij doet nu dienst als verzamelplaats voor de collecte. Dat het hier om een altaarmensa gaat, blijkt uit de ingehakte wijdingskruisjes. De trapeziumvorm maakt het aannemelijk dat de steen ook in gebruik is geweest als romaanse grafplaat of zerk, maar volgens Kuiken niet noodzakelijkerwijs als 'sarcofaagdeksel'.1

Onder: Opmerkelijk zijn de ingemetselde keien tussen de elkaar ontmoetende, uit de romaanse periode daterende, muraalbogen. Zowel op deze noordwand als op de zuidwand (zie linksboven) bleef  een wijdingskruis bewaard, waarover later meer.  

Havelte, noordwand - detail, 2007 


1. Kuiken, 2006: 160 e.v.