Vorige

Home

Volgende

Havelte, wijwaterbekken in het torenportaal, 2007 
Aan de zuidzijde van het torenportaal is het oude wijwaterbekken bewaard gebleven uit de rooms-katholieke periode. Een  wijwaterbekken bergt het door een priester gewijde water dat gebruikt wordt bij liturgische of vrome handelingen. 

Onder: Zowel op de noordelijke als op de zuidelijke schipgevel bleef een wijdingsteken bewaard. Inwijding van een kerk, voor het eerst of na een verbouwing dan wel na ontwijding, gebeurde door de bisschop of diens plaatsvervanger. Als blijvende herinnering hieraan werden later op die plaatsen twaalf wijdingstekens, conform het aantal apostelen, op ooghoogte op gevels, pijlers of lisenen aangebracht. Zij geven dus de plaats aan waar de kerk bij haar wijding door de bisschop werd gezalfd. Bij de jaardag van de kerkwijding brandden voor de wijdingskruisjes lampen of kaarsen. Het wijdingskruis wordt ook wel apostelkruis genoemd. Verheul ziet in het wijdingskruis het kruis, het anker en het hart als symbolen voor Geloof, Hoop en Liefde.1

Havelte, wijdingskruis, 2007


1. Verheul, 1986: 71