Vorige

Home

Volgende

Havelte, naamlijst van predikanten, 2007 
Tegen de westwand van het schip hangt de naamlijst van predikanten die de kerk sedert de Reformatie dienden.
De eerste predikant na de Reformatie was Engelbertus Stoelanus 1598-1600. Het lijkt erop dat Havelte in tegenstelling tot veel andere Drentse gemeenten al tamelijk snel na de Hervorming een predikant had.
Op de vergadering van 12 augustus 1598 werd in de kerk van Rolde de invoering van de kerkhervorming een feit en de "ware gereformeerde religie" tot staatsgeloof verheven. Alle priesters, vicarissen, schoolmeesters en wie verder enige kerkelijke betrekking onder het pausdom bekleedde, werd de uitoefening van de dienst verboden en gesommeerd om binnen drie weken alle goederen en inkomsten over te dragen aan de kerkvoogdij. Wie tot de nieuwe leer wenste over te gaan moest een examen afleggen. Alleen de pastoor van Vledder en die van Schoonebeek meldden zich daarvoor aan. De rest van de Drentse pastoors weigerde collectief en vertrok uit de vergadering.1 De laatste pastoor van Havelte, Tido Matthiae, was zelfs  niet eens komen opdagen.2 Op bovengenoemde kerkvergadering te Rolde was onder de eerste Drentse dominees wel Engelbertus Stoelanus aanwezig, blijkens de naamlijst de eerste predikant van Havelte.3  

1. Mulder, 1961: 72 e.v.
2. Romein, 1861: 179 e.v.
3. Mulder, 1961: 73.