Vorige

Home

Volgende

Havelte, Van Oeckelen-orgel, 2007
Op de orgelgalerij aan de westzijde van het schip staat het Van Oeckelenorgel. Dit historische orgel werd in 1819, met gebruikmaking van ouder materiaal dat vervaardigd was door H.H. Freytag (1759-1811),  gebouwd door de orgelbouwer Petrus van Oeckelen (1792-1878) uit Haren (Gr.) voor de voormalige Abdijkerk te Assen. In 1848 werd het orgel verplaatst naar de Jozefkerk aldaar en in 1855 door Petrus van Oeckelen van een tweede manuaal voorzien. In 1896 plaatste de firma L. van Dam en Zonen het in de Havelter kerk. Bij de kerkrestauratie in de twintiger jaren van de vorige eeuw werd ook het orgel gerestaureerd. Door wie, wat en hoe is niet meer na te gaan. In 1941 vond restauratie en wijziging van het orgel plaats door Mense Ruiter. In de periode 1984 tot 1992 werd het orgel in drie fasen gerestaureerd. De eerste fase door de firma Van Vulpen uit Utrecht en de tweede en derde fase (1989-1992) wederom door Mense Ruiter orgelbouwers te Zuidwolde (Gr.) Als uitgangspunt daarbij diende zoveel als mogelijk herstelling naar de toestand van 1855 te doen plaatsvinden.1
De orgelkas heeft in het midden een ronde pijpenbundel bekroond met een lier. Deze wordt geflankeerd door driehoekige zijbundels getooid met siervazen. Tussen de centrale pijpenbundel en de zijbundels bevinden zich vlakke middenvelden. De witgeschilderde kas is versierd met draperieŽn met kwasten en bloem- en bladmotieven. De vleugelstukken zijn uitgewerkt in de vorm van bladvoluten. De ornamentiek is fraai versierd met bladgoud.

1. Van Beek, 1992. Zie ook: www.orgelsindrenthe.nl