Vorige

Home

Volgende

Kolderveen, kerk vanuit het zuidoosten, 2006
De Nederlands-hervormde kerk te Kolderveen is ten zuiden van het dorp gelegen op een natuurlijke verhoging in het landschap, omgeven door het kerkhof. Ze is gesticht als dochterkerk van de Grote of St. Clemenskerk te Steenwijk.1 Ze was waarschijnlijk gewijd aan Maria.1a 
Het gotische kerkgebouw kwam gereed in 1471.2
Het grondplan van de kerk is dat van een eenbeukig schip met een driezijdig gesloten koor. Midden 19e eeuw werd aan de zuidzijde een consistoriekamer aangebouwd.
De westtoren met piramidedak bestaat uit drie geledingen. Hij wordt gerekend tot de "Drentse torenfamilie". In de kern stamt hij uit het laatst van de 14 eeuw en geldt daarmee als het oudste bouwdeel van het kerkgebouw.4
De kerk werd gerestaureerd in de periode 1972-1974.5
  

1. Ipenburg e.a., 1974: 7.
1a. Roemeling, 2013:390
2. Steensma, 1977: 115.
3. Hilbrandie-Meijer, 1999: 207.
4. Kolks, 1993: 3.
5. Ipenburg e.a., 1974: 24.
6. Timmers, 1978: 234 e.v., nr.,668.