Vorige

Home

Volgende

Kolderveen, interieur naar het noordoosten, 2006
Het interieur van de kerk heeft witgepleisterde wanden met beneden de koorvensters grote korfbogige nissen. Het interieur wordt overdekt door een houten tongewelf.
De kansel bevindt zich tegen de oostwand van het koor. Hij is door het doophek afgescheiden van het schip. Binnen de aldus gevormde liturgische ruimte staan avondmaalstafel, doopvont, kaarsenstandaard en enkele rijen stoelen. 
Bij de restauratie in 1972-1974 zijn de banken uit het koor verwijderd.1 In het schip heeft het bankenmeubilair deels plaatsgemaakt voor Oud-Hollandse knopstoelen met biezen zittingen. Voorin het schip staan de knopstoelen en in het achterste deel banken.
De kerkvloer is belegd met blauwe plavuizen.

1. Ipenburg e.a., 1974: 24 e.v.