Vorige

Home

Volgende

Kolderveen, korfbogige nissen onder de koorvensters , 2006
Onder de vensters zijn grote korfbogige nissen aangebracht. Steensma concludeert dat, hoewel de smalle spitsboogvensters een oudere bouwdatum suggereren, juist deze grote korfbogige nissen onder de vensters toch duidelijk op de 15e eeuw als bouwtijd wijzen.1 

Onder: Behalve de korfbogige nissen zijn er ook andere nissen in de koorwand. Ze zullen in de tijd voor de Reformatie een liturgische functie hebben gehad. Nadere details over hun functie zijn niet bekend. 

Kolderveen, koornissen, 2006 
1. Steensma, 1977: 115.