Vorige

Home

Volgende

Kolderveen, overhuifde herenbank, 2006
Tegen de zuidwand staat een in imitatie mahonie geschilderde grenen herenbank met overhuiving, daterend uit de tweede helft van de 18e eeuw.1 Deze dubbele panelenbank behoorde aan de familie Paasloo, bewoners van de havezathe Zwollingerkamp bij Dinxterveen. Na afbraak van de havezathe in 1840 werd de bank in de kerk geplaatst.2 Naar verluid was de voorste lage bank voor de bedienden. 

Onder: Boven de herenbank hangt een memoriebord ter nagedachtenis aan Thijs van Urk. Hij was een jonge man die op zijn sterfbed in 1890 een deel van zijn vermogen voor het onderhoud van de kerk en voor verzorging van de armen bestemde. De hardstenen plaat in mahonie-omlijsting vermeldt:
'Heere!  Ik heb lief de woning van uw huis, Ps 26 vs 8. / Ter Nagedachtenis aan / Thijs van Urk, / overleden den 21 Maart 1890 in de ouderdom van / 17 jaar en 7 maanden, die op zijn sterfbed, aan zijne ouders Albert Bakker en Grietje Pastoor, heeft / verzocht, van de middelen waarover hij eerlang zou /  hebben kunnen beschikken, een voldoend bedrag aan te / wenden tot herstel van dit kerkgebouw. / De gedachtenis des regtvaardigen zal tot zegening zijn, Spreuken 10 vers 7a '.
Maker van de steen: 'J.H. Becker , Meppel'.

Kolderveen, memoriebord voor  Thijs van Urk, 2006

1. Stenvert e.a., 2001: 141.
2. Ipenburg e.a., 1974:17.  N. B. In tegenstelling tot Ipenburg e.a. (1974:17) en Stenvert e.a. (2001: 141) noemt Hilbrandie-Meijer (1999: 107) de familie Isselmuden als bewoners van genoemde havezathe en als eigenaar van de herenbank.