Vorige

Home

Volgende

Kolderveen, naamlijst van predikanten, 2006.
Tegen zuidgevel hangt een tweetal memorietafels met de naamlijst van predikanten die Kolderveen dienden sedert de Reformatie. In dit gebruik wordt gevolg gegeven aan de aansporing uit het Nieuwe Testament, HebreeŽn 13: 7: "Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken". Vaak worden dergelijke naamlijsten in de kerkruimte, de plaats waar de gemeente samenkomt, opgehangen, maar ook wel in de consistoriekamer, soms omgeven door portretten van vroegere predikanten uit de gemeente.1
Uit de naamlijst te Kolderveen zou men kunnen opmaken dat een en ander na de Reformatie nogal moeizaam op gang kwam. De eerste predikant in 1598 Rodgerus Johannis Al. overleed spoedig. Daarna werd Johannes Meranus beroepen (1600-1607) die kennelijk niet tijdig over de vereiste kwalificaties beschikte en in 1603 tijdelijk geschorst werd. Terwijl hij later  in conflict geraakte met de kerkenraad. De daaropvolgende predikant ( 1607-1645) was Hermannes Johannis. Hij was tot het moment van de Reformatie pastoor in Kolderveen geweest, maar in eerste instantie geschorst, omdat hij nog geŽxamineerd moest worden.2 Na de Reformatie moesten Roomse priesters die predikant wilden worden eerst examen afleggen.  

1. 1. Van Swigchem e.a.1984: 283.
2. Ipenburg e.a., 1974: 12 e.v.