Vorige

Home

Volgende

Kolderveen, altaarsteen, 2006
In de vloer van het koor ligt een trapeziumvormige steen, die gelet op de vorm zeer waarschijnlijk eens diende als sarcofaagdeksel. Bij nadere beschouwing blijkt deze ook als dekblad van het altaar te zijn gebruikt. Op de steen staan namelijk de gebruikelijke wijdingstekens. Dergelijke wijdingskruisen "zijn te beschouwen als een bezegeling van en herinnering aan de wijding van het altaar."1

Onder:  In een altaarsteen werden na het ritueel van de altaarwijding vijf wijdingstekens ingebeiteld, namelijk op elk der vier hoeken en in het midden één. Ze symboliseren de vijf wonden van Christus. 

Kolderveen, wijdingsteken altaarsteen, 2006


1. Steensma, 1998: 205