Vorige

Home

Volgende

Meppel, kerk en toren vanuit het zuidwesten, 2008 
De Nederlandse hervormde kerk van Meppel is gelegen aan het kerkplein in het stadscentrum. Ze is een dochterkerk van die te Kolderveen, waarvan ze zich in 1422  afscheidde. De kerk was volgens Roemeling eerst gewijd aan Maria en Johannes (Baptist), later aan Maria, Petrus en Paulus en uiteindelijk alleen aan Maria.
Het gotische koor van de Mariakerk werd in 1459 gewijd. In de loop van de 15e eeuw kwamen het schip (de huidige zuidbeuk) en de toren tot stand. In 1518 volgde uitbreiding met de noordbeuk.1a Voor verdere vergroting van de kerk werd in 1779-1781 het vijfzijdig gesloten koor afgebroken en vond verlenging van beide beuken in oostelijke richting tot aan de hoofdstraat plaats. Deze verlenging, onder leiding van architect A.M. Sorg, kreeg een neoclassicistische oostgevel . Ook verrees toen aan de noordoostzijde de als  'gerfkamer' aangeduide consistoriekamer.3
Het grondplan van de Grote - of Mariakerk kreeg onder invloed van de hiervoor genoemde verbouwingen het karakter van een tweebeukige, rechtgesloten hallenkerk met aan de noordoostzijde een aangebouwde 'gerfkamer'. Zie volgende pagina voor de plattegrond. 
De forse, uit drie geledingen bestaande, gotische toren kwam evenals het schip in de loop van de 15e eeuw tot stand. Hij wordt bekroond door een afgeknotte spits en lantaarn met opengewerkt koepeltje, daterend uit 1827.4 In de noordoosthoek bevindt zich een ingebouwde traptoren. Tegen de noordzijde van de toren staat de voormalige stadswaag, vermoedelijk daterend uit 1617, die thans dienst doet als predikantenkamer.5
De kerk werd in de periode 1959-1963 onder leiding van architect W. Heineman gerestaureerd.6

1. Roemeling 2013: 391.
1a. Voorlopige Lijst, deel II, 1909: 22.
2. Steensma, 1977: 113.
3. Reijs, 1986: 87.
4. Reijs, 1986: 87.
5. Stenvert e.a., 2001: 144.
6. Stenvert e.a., 2001: 144.