Vorige

Home

Volgende

Meppel, de noordbeuk vanuit het noordwesten, 2008
In 1518 werd de kerk uitgebreid met een noordbeuk.1 In latere jaren, waarschijnlijk bij de verlenging en vergroting van de kerk in de periode 1779-1781, werd deze tevens verhoogd.2 In de hoek tussen de noordzijde van de toren en de westgevel van de noordbeuk ligt de voormalige stadswaag, vermoedelijk daterend uit 1617. Het waaggebouwtje heeft tot 1796 dienst gedaan als stadswaag, thans is het in gebruik als predikantenkamer.3

Onder: De voormalige stadswaag, thans predikantenkamer, heeft een tuitgevel bekroond met een ornament in Lodewijk-XV stijl. 

Meppel, waaggebouw / predikantenkamer, 2008


1. Steensma, 1977: 113.
2. Reijs, 1986: 87.
3. Stenvert e.a., 2001: 144.