Vorige

Home

Volgende

Meppel, interieur zuidbeuk naar het oosten , 2008
Het witgepleisterde interieur van de zuidbeuk (het vroegere schip), maar ook dat van de in 1518 toegevoegde noordbeuk wordt overdekt door houten tongewelven met gedisselde houten trekbalken. Tussen zuid - en noordbeuk draagt een fraaie zuilenrij van zeven zuilen het geheel. De gevels zijn voorzien van brede, gotische spitsboogvensters met vorktracering. De hoge, rechtopgaande oostgevel heeft in elke beuk een portaal. Tegen de oostwand bevindt zich een galerij met zitplaatsen. De kansel staat halverwege tegen de zuidwand. Het zitmeubilair bestaat sinds de restauratie in 1959-1963 uit Oud-Hollandse knopstoelen met biezen zittingen. De banken zijn toen verwijderd.2 
De vloer is belegd met gesmoorde, grijze plavuizen.

Onder: In de zuidoosthoek van de zuidbeuk is met behulp van panelen een stiltecentrum ingericht.

Meppel, stiltecentrum, 2008. 


1. Steensma, 1977: 113.
2. Steensma, 1977: 114.