Vorige

Home

Volgende

Meppel, interieur zuidbeuk naar het westen, 2008
De toegang tot de kerkzaal vanaf de torenzijde ligt onder de galerij, tevens orgeltribune, die zich tegen de westwand bevindt. Op deze tribune staat het 18e eeuwse historische orgel gebouwd door Jan Harmensz. Kamp / voltooid door Frans Caspar Schnitger. Aan de gedisselde trekbalken van het tongewelf hangen fraaie kaarsenkronen. 

Onder: De kansel staat halverwege tegen de zuidwand van de zuidbeuk en is omgeven door een dooptuin met fraaie koperen doopboog, waarover later meer. In de ruimte voor de kansel staan avondmaalstafel, doopvont en paaskandelaar.
Ten oosten van de kansel bevindt zich een vroeger portaal in de zuidgevel dat tijdens de restauratie in 1959-1963 bij het ontpleisteren van de buitengevels tevoorschijn kwam. De gedichte segmentbogige toegang ligt thans binnen de dooptuin.

Meppel, de voormalige zuidingang, 2008