Vorige

Home

Volgende

Meppel, interieur noordbeuk naar het westen, 2008
Ook de witgepleisterde wanden van de noordbeuk worden overdekt door een tongewelf met gedisselde houten trekbalken en gedragen door een fraaie zuilenrij. De houten trekbalken dateren van de restauratie uit 1959-1963. De aanwezige ijzeren trekstangen uit 1780 zijn toen vervangen. 1 De grote spitsboogvensters zijn ter plaatse van de aangebouwde 'gerfkamer' of consistoriekamer ingekort, zoals hier nog juist zichtbaar is. 

Onder: Onder de westtribune bevindt zich de toegang tot de predikantenkamer. In deze kamer hangt de naamlijst van predikanten die de kerk dienden sedert de Reformatie, omgeven door hun portretten. Deze ruimte, vermoedelijk daterend uit 1617, diende tot 1792 als stadswaag. De kamer heeft een schouw met tegels in Delftsblauw.

Meppel, de predikantenkamer, 2008


1. Reijs, 1986: 87 e.v.