Vorige

Home

Volgende

Meppel, kansel met doophek of dooptuin, 2008
De kansel uit 1696 is omgeven door een doophek of dooptuin in Lodewijk-XVI stijl met koperen doopboog en lezenaar. Laatste dateren uit 1782.1 
Na de Reformatie, vanaf rond 1600 tot ver in de 20e eeuw, werd de dooptuin toegepast. Het heeft de functie van liturgisch centrum aan de voet van de kansel. Behalve dat er wordt gedoopt dient het ook voor de individuele geloofsbelijdenis, voor huwelijksbevestiging, bevestiging ambtsdragers, e.d. Een en ander mede afhankelijk van de omvang van de 'tuin', die per kerk sterk kan variŽren.2 In architectonisch opzicht biedt de 'tuin' de kansel een kader. De kansel "markeert de plaats van het liturgisch gebeuren, maar de tuin bepaalt de omtrek ervan".3 Daarnaast heeft ze als praktische functie, een zekere afscherming van de kansel. 

Onder: Het in Lodewijk-XVI stijl gesneden doophek toont in de grote panelen de lijdenssymbolen: kruis, spons, lansen en doornenkroon. 
De kleine panelen bevatten als vanitassymbolen: de zandloper als teken van eindigheid en de slang die zichzelf in de staart bijt, als beeld van de eeuwige wederkeer.  

Meppel, snijwerk doophek - details, 2008

1. Steensma, 1977: 114. 
2. Van Swichem e.a., 1982: 195 e.v.
3. Van Swichem e.a., 1982: 197.