Vorige

Home

Volgende

Meppel, een oude altaarsteen, 2008
Tijdens de restauratiewerkzaamheden kwam in de vloer een middeleeuwse altaarsteen te voorschijn. De rand aan de voorzijde toont in het midden een uitgehakte holte die bestemd is voor het bewaren van een reliek. De zandstenen altaarsteen is thans naast de kansel opgesteld als plaats voor de offergaven. Na de Reformatie werden de altaren als 'papistisch' uit de kerk verwijderd. Soms dienden de zware dekplaten ter versteviging van de vloer, maar ook werden ze soms voor de toegangsdeur van de kerk gelegd, zodat ieder die er binnenging het 'oude' met de voeten moest treden om in de 'nieuwe' kerk te komen. 

Onder: Op de avondmaalstafel staan drie tinnen "kercken schottels" uit 1734. Vroeger deden ze dienst bij het avondmaal. Later kwamen ze (ook) in gebruik als collecteschaal. Om er zeker van te zijn dat er alleen maar iets opgelegd kon worden, kreeg de schaal dan een opzetstuk waar het geld veiligheidshalve in geworpen moest worden.1

Meppel, tinnen "kercken schottel" met opzetstuk, 2008


1. Vriendelijke mededeling van de heer D. Bosgraaf te Meppel.