Vorige

Home

Volgende

Meppel, collectezakken, 2008
Tegen de zuidgevel, ten westen van de kansel hangen aan een "kapstok" zes collectezakken aan lange stokken. Bij het collecteren tijdens de dienst voor diaconie, de kerkelijke armenzorg, en kerkvoogdij werd gebruik gemaakt van dergelijke collectezakjes aan lange stokken. Dit zogenaamde "hengelen" met zo'n lange stok vereist wel enige ervaring. Vaak zijn zulke collectezakken voorzien van een belletje van koper of zilver dat waarschuwt dat de collectant eraan komt. Of is het om geluid te maken uit oogpunt van privacy, opdat de buurman aan het klinken van het muntstuk dat in de collectezak valt niet kan horen hoeveel op dat moment geofferd wordt? "Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet". Tegenwoordig wordt tijdens de dienst gecollecteerd met de gemakkelijker en veiliger door te geven doorgeefzakjes. Daarnaast zijn de collecteschaal bij de uitgangscollecte, het offerblok, de offerkist en de offerbus in gebruik, meestal voor een extra gave voor een bijzonder doel.

Onder: In de kerk van Meppel is thans naast de kansel een teruggevonden oude altaarsteen opgesteld als plaats voor de offergaven.

Meppel, doorgeef collectezakken op hun plaats, 2008