Vorige

Home

Volgende

Meppel, naamlijst van predikanten, 2008
Tegen de zuidgevel van de predikantenkamer, het voormalige waaggebouw, hangt over twee lijsten verdeeld, de naamlijst van predikanten die de gemeente sedert de Reformatie dienden. De lijsten worden omgeven door portretten van predikanten.
De eerste predikant na de Reformatie was Simon Johannis Phileus 1598-1601, een Groninger van geboorte. Hij werd, na herhaaldelijke beschuldigingen twistziek te zijn, in 1601 op de eerste wester classis te Beilen, "dadelijk van zijne dienst ontzet en ongeschikt verklaard haar in Drenthe weder te kunnen waarnemen". Achtergrond van het overhoop liggen van de predikant met zijn Meppeler gemeente en met het gemeentebestuur was zijn opvatting dat Drenthe kerkelijk met Groningen moest worden samengevoegd. Dit was oorspronkelijk ook de bedoeling van Stadhouder Willem Lodewijk geweest, al draaide die later bij. In Drenthe groeide vanaf 1600 in toenemende mate verzet tegen dit Groninger streven.1 Phileus deed een beroep op de Stadhouder  te Groningen  inzake het geschil. Tenslotte werd op de synode van Groningen op 4 juni 1602 het vonnis van de classis Beilen van "onwaarde" verklaard, "herstelde hem geheel" en was hij zowel binnen als buiten Drenthe beroepbaar. Omdat predikant Everhardus Johannes (1602-1606) al in dienst was getreden en Phileus inmiddels de dienst aanvaard had te Genemuiden kon hij niet terug naar Meppel.  Bovenvermelde afzetting heeft veel stof doen opwaaien 2 Al was Simon Johannis Phileus dan met de predikanten van Kolderveen en Coevorden een der eerste drie predikanten na de Reformatie in Drenthe 3 hij zal door deze conflicten weinig hebben bijgedragen aan de opbouw van de kerkelijke gemeente van Meppel zo vlak na de Reformatie. 

1. Poortman, 1976: 24 e.v. 
2. Romein, 181, 143 e.v.
3. Poortman, 1976: 48.