Vorige

Home

Volgende

Nijeveen, kerk vanuit het zuiden, 2006.
Het bakstenen kerkgebouw heeft rondom smalle spitsboogvensters. De zuidgevel toont tussen het tweede en het derde venster een segmentbogige ingang. In de noordgevel ontbreekt die.
Volgens Stenvert e.a. zijn de niet dragende zijwanden van de zijbeuken waarschijnlijk in 1627 'versteend' en in de 19e eeuw verhoogd voor de plaatsing van grotere vensters.1 
De koorgevels zijn dragend, vandaar dat die steunberen hebben.

Onder: Het driebeukige schip heeft een bijzondere kapconstructie vergelijkbaar met een Drentse boerderij. De kap wordt gedragen op gebinten, waarvan de stijlen de smalle zijbeuken scheiden van het schip. Daarbij valt op dat de zuiderzijbeuk tweemaal zo breed is als die aan de noordzijde. 

Bron: Kunstreisboek Drenthe, Reijs, 1986: 90.


1. Stenvert e.a., 1999: 157.