Vorige

Home

Volgende

Nijeveen, gewelf over het koor, 2006
Het koor wordt overdekt door een houten gewelf met houten geprofileerde ribben die fraai beschilderd zijn. Bij de laatste restauratie kreeg het gewelf een drietal nieuwe gewelfschotels. 

Onder: Blijkens de stichtingsakte werd de kerk van Nijeveen op 10 juni 1477 gewijd 'ter eren Gots Almechtich, Marien syne gebenedider moeder ende Sancte Barbaren'. 1 Op deze wijding zijn de voorstellingen op de drie gewelfschotels gebaseerd. Ze zijn ontworpen door wijlen Corneille F. Janssen, directeur Monumentenzorg Drenthe. 
Op de gewelfschotel van de koorsluitng steekt een hand die een zegenend gebaar maakt uit een wolk. De voorstelling symboliseert de Hand Gods.2
De middelste gewelfschotel verbeeldt een fontein. Het staat als teken voor de reinheid van de maagd Maria. 
De westelijke gewelfschotel  bevat een torentje met drie vensters. Dit geldt als het kenmerkend attribuut voor de heilige Barbara.

 

Nijeveen, de drie gewelfschotels - details, 2006

1. Ned. Herv. Kerk te Nijeveen, z.j.: 3.
2. Timmers, 1991: 29, nr.: 24.