Vorige

Home

Volgende

In het torenportaal hangt een in fraaie letters vormgegeven naamlijst van predikanten die de gemeente van Nijeveen sinds de Reformatie dienden. 
De naamlijst vermeldt als laatste priester en eerste dominee Stephanus Wouterus, die zich ook Stephanus Trajectensis* liet noemen, van 1590-1600. Hij ging over tot de Hervorming en bleef tot zijn overlijden in 1600 predikant te Nijeveen.1
Tot mijn verrassing komt op de naamlijst van predikanten ook de naam van een ver familielid voor, te weten: "ds. W(?) Knotnerus 1900-1904". Het handelt hier om Bauke Rommert Knottnerus (1871-1961). Hij was in de periode 1899-1904 predikant te Nijeveen. Waar hij voordien stond valt niet te achterhalen. Mogelijk was dit zijn eerste gemeente. Uit de beschikbare genealogische gegevens blijkt dat hij in 1905 predikant was te Zuidwolde (Dr.).2
Nijeveen, naamlijst van predikanten, 2006

* N.B. de naamlijst van predikanten vermeldt als naam: S. Trajectenterus.
1. Romein, 1861: 207

2. Blomhert-Knottnerus: 1979: 9, IXb