Vorige

Home

Volgende

Norg, kerk vanuit het zuidwesten, 2006
De Nederlands-hervomde kerk van Norg is gelegen aan de kerkbrink. Ze is een dochterkerk van die te Vries.
De kerk werd eertijds gewijd aan Margaretha*.
De Margarethakerk kwam in het midden van de 13e eeuw tot stand.1 Blijkens archeologisch onderzoek had ze twee houten voorgangsters.
Het grondplan van de kerk is dat van een eenbeukig schip met een inspringend halfrond gesloten koor. 
De vierkante, ongelede westtoren met zadeldak is niet in verband met het schip gebouwd.
De kerk werd gerestaureerd in 1969-1971.

* St. Margaretha behoorde tot de veertien noodhelpers. Deze  boden bescherming bij nood en ziekten. Volgens de legende  was zij de dochter van een heidense priester uit AntiochiŽ (SyriŽ). Zij had het christelijk geloof aangenomen en stierf in 305 de marteldood door onthoofding. 
De heilige Margaretha was patrones van boeren, maagden, meisjes, gehuwde vrouwen, geboorten (moeilijke), vruchtbaarheid, e.d. Maar ze beschermde ook tegen wonden, aangezichtsziekten en onvruchtbaarheid.  Als een van de veertien noodhelpers werd ze dus aangeroepen bij tal van moeilijkheden en bij verschillende kwalen. 2

1. Steensma, 1977:22.
2. Schoneveld, 1991: 80.