Vorige

Home

Volgende

Norg, schip vanuit het zuidwesten, 2006. 
De zuidgevel van het schip toont rondboogvensters tussen tweemaal versneden steunberen. Deze romaanse vensters zijn hersteld bij de restauratie van 1969-1971 naar gevonden voorbeelden. Dit ter vervanging van de neo-gotische spitsboogvensters die in 1837 waren aangebracht. 1 Ook de zuidingang, de vroegere manneningang, werd bij de laatste restauratie weer geopend. 
Rechtsonder de rondboogvensters bevinden zich kleine rondboogvenstertjes met witgepleisterde dagkanten. Volgens Steensma zijn dit waarschijnlijk overblijfselen van een plan waarbij het de bedoeling was de kerk van een laag aanvangende overwelving te voorzien, die niet is uitgevoerd of is ingestort.1 Behalve aan de zuidzijde komen deze venstertjes ook voor aan de noord- en de westzijde van het schip. 

1. Mulder: 1977:6 e.v.
2. Steensma, 1977: 22.