Vorige

Home

Volgende

Norg, toren vanuit het westen, 2006
De vierkante, ongelede westtoren met zadeldak stamt eveneens uit de 13e eeuw. Hij is evenwel niet in verband met het schip gemetseld en geldt als iets ouder dan schip en koor.1 De binnen een rondboog gevormde rechthoekige ingang vormt sinds het eind van de 18e eeuw of later de hoofdingang van de kerk.2 Voordien was de toren alleen toegankelijk vanuit het schip. 

Onder: Middenin de rondboog boven de deur bevindt zich het wapen van Adolf Ripperda, heer van Peize. Zijn relatie met de kerk van Norg is tot op heden niet echt duidelijk. Het wapen toont een ruiter te paard onder een gekroonde helm met helmteken en tussen dekkleden.3

Norg, torenportaal, 2006

Norg, wapen Adolf Ripperda, 2006


1. Stenvert e.a., 2001: 159.
2. Mulder, 1977: 5.
3. Hilbrandie-Meijer, 1999: 133.