Vorige

Home

Volgende

Norg, interieur naar het oosten, 2006
Het witgepleisterde interieur wordt, voor wat het schip betreft, overdekt door en balkenzoldering. Het een trede verhoogde koor daarentegen wordt in steen overwelfd door romano-gotische koepelgewelven met rondstaafribben. 
Het koor heeft hoge, smalle vensters die nog origineel zijn. De koorwand telt een negental nissen die in de periode voor de Reformatie ongetwijfeld een liturgische functie hebben gehad. Slechts van enkele is de functie nog duidelijk. Aan de noordzijde bevindt zich de deur naar de voormalige sacristie of "garffkamer" . De nis ten oosten daarvan is zeer waarschijnlijk de voormalige sacramentsnis, afgesloten met een smeedijzeren traliehekje. De rondboognis in de zuidoostzijde van het koor diende als piscina-nis. Ten oosten van de zuidingang bevinden zich twee nissen die dienst deden als zitplaatsen voor de priester (zie voor nadere details de volgende pagina's). 
Het onder het centrale koorvenster aangebracht kruis dateert van de restauratie. In de koorruimte is tevens de avondmaalstafel met enkele stoelen opgesteld. 
Schip en koor zijn gescheiden door een spitsbogige triomfboog.Op de grens van koor en schip staat de 13 eeuwse zandstenen doopvont.

Klik voor een overzicht van de inrichting van het interieur op de knop hieronder.