Vorige

Home

Volgende

Norg, noordwand koor met sakristiedeur en sacramentsnis, 2006
In de noordwand van het koor bevindt zich nog de deur die vroeger toegang bood tot de 'garffkamer' of sacristie.  Ten oosten van die deur bevindt zich de voormalige sacramentsnis, waarin de geconsacreerde hostie werd bewaard. 

Onder: Sacramentsnis met traliehekje. Dit hekje werd ontworpen naar het voorbeeld van het bewaard gebleven laat-gotische traliehekje van de kerk van Zweeloo. Zo'n traliehekje diende ter afsluiting van de sakramentsnis, waarin de geconsacreerde hostie bewaard werd. Sinds het vierde Lateraans Concilie in 1215 was het voorschrift dat de geconsacreerd hostie voortaan achter slot en grendel bewaard moest worden. Dit om misbruik, diefstal of andere wantoestanden te voorkomen, omdat allerlei wonderbare krachten aan de hostie werden toeschreven.1

Norg, sacramentsnis met traliehekje, 2006


1. Van Deijk, 2003: 103