Vorige

Home

Volgende

Norg, interieur schip naar het noordwesten, 2006
Tegenover de kansel staat de zogenaamde Tonckensbank, met daarvoor aanvullend meubilair in de vorm van Oud-Hollandse knopstoelen met biezen zittingen.
De segmentbogige nis ten westen van de bank bergt de noordingang, de vroegere vrouweningang. In het bovendeel van de noordwand zijn de romaanse rondboogvensters te zien. 

Onder: Aan de westzijde van het schip, juist voor de orgelgalerij, staat ter weerszijden van het middenpad een deel van de 'Schultebank'. Voor de restauratie stond deze tegenover de kansel, waar nu de Tonckensbank staat. 

Norg, deel  Schultebank - noordzijde, 2006