Vorige

Home

Volgende

Norg, doopvont, 2006
Op de grens van koor en schip staat de laat 13e eeuwse doopvont van Bentheimer zandsteen. De kuip is versierd met een zeer brede band van op- en neergaande waaiervormige touwversiering met daarboven een breed fries van wingerdranken tussen dubbele touwbanden. De versiering van de doopvont vertoont overeenkomsten met die op de doopvonten van Zweeloo en Vries (zie inhoud onder Home van deze site). Op grond van de "schamele resten  van de steunberen" acht De Leeuw het aannemelijk dat de zwaar beschadigde voet van de vont van Norg mensfiguren zal hebben gehad, evenals die van Vries en Zweeloo.1


1. De Leeuw, 1977: 23..