Vorige

Home

Volgende

Norg, kleine vont, 2006
In het torenportaal van de Norger kerk bevindt zich deze kleine vont, daterend uit de 12e eeuw. De vont vertoont overeenkomsten met die te Vledder. Gelet op het formaat is het aannemelijk dat hier sprake is van een wijwaterbak. Voor onderdompeling van de dopeling, hetgeen in die tijd gebruikelijk was, is de kuip onvoldoende diep. De ronde kuip rust op een vierkante vloerplaat overgaand in een cylinder  met daaronder en -boven enkele horizontale banden. Daartussen treft men romaanse rondboogjes die, evenals de dragende cylinder, blauwzwart beschilderd zijn. 1


1. De Leeuw, 1977: 26