Vorige

Home

Volgende

Norg, gewelfschildering sluiting koorgewelf, 2006
De koortravee bevat vier geschilderde schijnribben die samenkomen in een geschilderd rozet rond de sluitring en  vier rondstaafribben die elkaar ontmoeten bij de sluitring. Binnen die sluitring is een duif geschilderd met daaromheen als randschrift: Veni Sancte Spiritus Divi don[i origo].  De duif geldt als symbool voor de Heilige Geest. Het randschrift betekent: Kom Heilige Geest, oorsprong van de goddelijke gave.1 Deze schilderingen die dateren van kort na de bouw van de kerk in de 13e eeuw zijn tijdens de restauratie in 1968-1971 gerestaureerd en waar nodig aangevuld. 

1. Hollaardt, 1981: 43.