Vorige

Home

Volgende

Oosterhesselen, kerk vanuit het noordwesten, 2008
Na de gedeeltelijke instorting van het schip, als op de vorige pagina vermeld, werd in 1628 een nieuwe westgevel aangebracht, die even hoog werd opgetrokken als het oorspronkelijke koor.1 Toren en schip bleven echter van elkaar gescheiden. Op de oostelijke torengevel is blijkens diverse bronnen nog lange tijd aan een moet te zien geweest dat het vroegere schip lager was dan het koor..2 Ook bij de kerken van Vries en Zuidlaren is dat het geval (zie inhoud onder Home). In 1802 volgde gedeeltelijke herbouw van het schip. De kerk wordt gedekt door een schilddak met wolfseind boven de westgevel. Het wolfseind werd hersteld bij de restauratie in 1982-1983.3
De gevels van het in 1862 witgepleisterde schip en koor tonen grote, brede, gotische spitsboogvensters tussen tweemaal versneden steunberen.

Onder: De gotische spitsboogvensters kregen in 1983 hun driedelige, gepleisterde traceringen ter vervanging van de aanwezige vorktraceringen.3

Oosterhesselen, gotisch spitsboogvenster, 2008


1. Steensma, 1976: 141.
2. Zie als bronnen bijvoorbeeld: Gerritzen, 1927: 6.e.v.; Ozinga, 1944: 373; Steensma 1976: 140; Reijs, 1986: 93.
3. Restauratie Hervormde kerk Oosterhesselen, 1982: z.p.
4. Reijs, 1986: 93.