Vorige

Home

Volgende

Oosterhesselen, kerk vanuit het zuidwesten, 2008 
Zoals reeds eerder opgemerkt, werd in 1628 de westwand van het schip vernieuwd en volgde in 1802 gedeeltelijke herbouw van het schip. Het korfbogige westportaal bevindt zich binnen een spitsboognis. Op enige afstand daarboven toont de westgevel een spitsbogig bovenlicht dat licht werpt op de orgeltribune. Juist onder het wolfseind, eveneens binnen een spitsboognis, bevindt zich een korfbogig deurtje dat toegang biedt tot de kerkzolder.
In 1862 werden enkele steunberen verwijderd omdat ze door inwatering in slechte staat verkeerden. Bij de ingrijpende verbouwing in 1930 zijn deze opnieuw aangebracht.1 

Onder: In het boogveld boven het westportaal hangt een kunstwerk uit 1997, gemaakt door Rein Drayer. Het is een paaskruis bestaande uit een kruis geplant op een wereldbol. Over het kruis is een lijkwade gedrapeerd, als symbool voor de lijkwade die is achtergebleven na de opstanding van Christus. 2

Oosterhesselen, het paaskruis, 2008.

1. Lesschen, 2007: 12.
2. Lesschen, 2007: 19