Vorige

Home

Volgende

Oosterhesselen, interieur naar het oosten, 2008
Het witgepleisterde interieur van koor en schip wordt overdekt door een vlakke balkenzoldering. Bij de ingrijpende verbouwing in 1930-1931 werden de oude gewelfaanzetten in het koor weggehakt. 1 Beneden de grote gotische spitsboogvensters van de voormalige koortraveeŽn zijn brede korfbogige spaarnissen aanwezig.
De kansel staat sinds de hiervoor genoemde restauratie tegen de oostelijke koorwand. Daarvoor staan aan noord- en zuidzijde de nog aanwezige twee herenbanken. Het overige meubilair is verplaatsbaar vanwege het intensieve, meervoudige gebruik van de kerkzaal. Het zitmeubilair bestaat uit stoelen.

Onder: Ten noorden van de kansel is op halve hoogte een kalkzandstenen maskerkopje aangebracht. Het werd bij graafwerkzaamheden in 1982-1983 bij de fundering van de buitengevel gevonden. Dergelijke kraagstenen of consoles dienden om de druk van de gewelfribben op te vangen. Ook in de kerken van Dwingeloo, Havelte, Vledder en Vries (zie inhoud onder Home) zijn consoles in de vorm van maskerkopjes aanwezig.

Oosterhesselen, kraagsteen in de vorm van een maskerkopje, 2008 


1. Ozinga, 1944: 373.
2. Lesschen, 2007: 19.