Vorige

Home

Volgende

Oosterhesselen, interieur naar het westen, 2008
De orgelgalerij tegen de westwand rust op grijs gemarmerde zuilen. De ruimte daaronder is door een vouwwand afgescheiden van het schip en bij de restauratie in 1982-1983 geschikt gemaakt als aparte vergaderruimte. De toegang tot de kerkzaal ligt midden onder de galerij. Op deze galerij bevindt zich het historische Van Dam-orgel. In het midden van de kerkzaal staat een forse 20e eeuwse, verrijdbare tafel die voor diverse doelen, o.a. als avondmaalstafel, gebruik wordt.

Onder: Zoals op de vorige pagina reeds opgemerkt worden schip en koor gedekt door een vlakke, blauwgroene balkenzoldering. Deze is aangebracht bij de verbouwing in 1930 ter vervanging van het plafond van kraalschoten uit 1862.1 

Oosterhesselen, balkenzoldering over schip en koor, 2008


1. Lesschen, 2007: 11 e.v.