Vorige

Home

Volgende

Oosterhesselen, piscina, 2008 
Onder de kansel bevindt zich een korfbogige nis met extra omlijsting. Volgens Steensma gaat het hier, gezien de nadruk op de vormgeving, vrijwel zeker om een piscina. Als regel bevinden deze zich in de zuid- of de zuid-oostwand van het koor, maar uitzonderingen als hier, in de oostwand, dat wil zeggen pal achter het altaar, komt een enkele keer meer voor. 1 Een piscina is een nis met wasbekken en afvoer door de muur naar buiten of uitmondend in de fundering van de kerk. De piscina, of lavabo, werd gebruikt voor de liturgische handenwassing en om het water waarmee de priester handen en vaatwerk had  gereinigd te laten wegvloeien. Achtergebleven restanten van de geconsacreerde hostie kwamen dan toch op gewijde aarde, het kerkhof, of in de fundering van de gewijde kerk, terecht. 
 
De restanten van een gebeeldhouwd ingebouwd sacramentshuis in laatgotische stijl,  stukken kalksteen versierd met hogels en kruisbloemen, zijn bij de ingrijpende verbouwing in de dertiger jaren van de vorige eeuw weggehakt en op het kerkhof begraven. De bekroning had waarschijnlijk de vorm als die van de bewaard gebleven sacramentsnis in het koor te Appingedam.2 Zie rechtsonder op de Homepagina mijn website: Oude Groninger kerken in beeld. 

Onder: Naast de korfbogige nis met extra omlijsting bevindt zich enigszins verstopt achter de kanseltrap ook nog een segmentbogige nis. Volgens Steensma handelt het hier om een bergnis. Een nis voor het opbergen van allerlei zaken die gebruikt werden bij het opdragen van de mis en bij andere liturgische handelingen.

Oosterhesselen, segmentbogige bergnis in de koorwand, 2008

1. Steensma, 2007: 7 e.v.
2. Steensma 2007: 3
3. Steensma, 2007: 10